понедельник, 17 июня 2013 г.
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ІV Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі»


Згідно з планом роботи Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, у межах проведення Тижня науки-2013 спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України та Інститутом педагогіки НАПН України 11-26 квітня 2013 року відбувся ІV Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі». Метою Форуму стало об’єднання зусиль учених і практиків різних регіонів і країн щодо створення спільної стратегії проектування єдиного освітнього простору.
Форум відбувався у трьох режимах.
В інтернет-офлайн режимі проводилося урочисте відкриття, пленарне засідання, робота конференцій і секцій, а також обговорення матеріалів учасників конференції та опитування фахівців з найактуальніших питань сучасної освітньої науки та практики.
В очній формі проводилось нагородження переможців обласних ІТ-конкурсів та Обласна виставка «Освіта Запорізького краю-2013 року».
В інтернет-онлайн режимі були проведені Інтернет-брама «Науково-методичне забезпечення створення інформаційно-корекційного простору в умовах інклюзивного закладу» та Вебінар з проблеми «Оцінка якості освітнього закладу як основної складової конкурентоздатності школи».
З відкриттям Форуму учасників привітали: начальник департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації Вєрозубов О.Г.; ректор Інституту Пашков В.В.,; заступник начальника управління-начальник відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації Хіврич В.В.; перший проректор Інституту Ястребова В.Я.
У межах пленарного засідання учасники Форуму отримали можливість ознайомитися з 17 відео-доповідями провідних учених з України, Росії і Молдови щодо найактуальніших проблем сучасної освіти та шляхів їх вирішення, а саме: реалізації компетентнісного та гуманістичного підходів у світовому освітньому просторі, впровадження Болонського процесу у систему вищої освіти України; реалізації інноваційних технологій управлінської діяльності керівників закладів освіти; психологічного супроводу освітньої діяльності та гармонійного розвитку особистості як її суб’єкта.
Метою конференції «Філософія освітнього простору особистості» було обговорення фундаментальних питань сучасної філософії післядипломної педагогічної освіти, умов ефективної взаємодії політики та освіти щодо формування громадянської позиції суб’єктів навчально-вихованого процесу, громадянського виховання особистості в умовах глобалізації та інтеграції інформаційного освітнього простору. У роботі конференції взяли участь 72 учених і практиків з відео та тезовими доповідями з України та Росії.
Основними проблемами, обговорення яких відбувалося у межах конференції «Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і якість освіти» стали: особливості впровадження інноваційних дидактичних технологій та психолого-педагогічних інновацій у сучасну дошкільну освіту; науково-методичні засади педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. У роботі конференції взяли участь 131 учасник з відео та постерними доповідями, тезовими виступами з 6 країн світу: Хорватії, Молдови, Словаччини, Угорщини, Росії та України.
Метою конференції «Теоретичні питання сучасного освітнього менеджменту» було обговорення найактуальніших питань управління сучасним закладом освіти: психологічних засад управлінської діяльності; впровадження андрагогічного підходу в освітньому менеджменті та освіті дорослих, інноваційних технологій управлінської діяльності; особливостей управління інклюзивним навчальним закладом у сучасних умовах. У роботі конференції взяли участь 90 науковців і практиків з Білорусі, Росії та України.
У межах конференції була проведена Інтернет-брама з проблеми «Науково-методичне забезпечення створення інформаційно-корекційного Інтернет простору в умовах інклюзивного закладу», в якій взяли участь 32 представника інклюзивної освіти України: провідні фахівці у галузі спеціальної педагогіки та психології, керівники та педагоги інклюзивних освітніх закладів.
Конференція «Інформаційні технології в освіті: особистість, освітній простір, методологія навчання» була присвячена обговоренню і окресленню шляхів вирішення проблем науково-методичних і нормативно-правових засад шкільної інформатики; розробки і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та електронного освітнього контенту в освітню практику; науково-методичних та організаційних засад інформатизації сучасної освіти; ІТ-компетентності та професійного розвитку педагогів, а також функціонування мережевих педагогічних співтовариств; реалій і перспектив розвитку вітчизняної та зарубіжної медіа-освіти. У роботі конференції взяли участь 53 учених і практиків з Молдови, Росії та України, які представили відео та постерні доповіді, а також тезові виступи.
В рамках проведення конференції у Класичному приватному університеті відбулося нагородження призерів міжнародних, всеукраїнських і обласних ІТ-конкурсів для вчителів та учнів. Усі роботи поєднувала загальна тематика – використання медіа-технологій в освіті та повсякденному житті. Під своїм дахом КПУ зібрав переможців і призерів другого Міжнародного медіа-фестивалю для школярів «Москва-Запоріжжя», Всеукраїнського веб-квесту «Безпечний Інтернет», Всеукраїнського конкурсу «Успішний проект - 2012» і обласного веб-квесту для учнів «ІнфоСтратегія». Конкурси проводилися за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Класичного приватного університету. Всього в заході прийняли участь 235 учнів, педагогів, керівників та представників громадськості.
В цілому у ІV Міжнародному освітньому Форумі «Особистість в єдиному освітньому просторі» взяли участь 395 учених і практиків, з яких: 28 докторів наук, професорів; 158 кандидатів наук, доцентів. Серед освітніх закладів його учасниками стали: 9 науково-дослідницьких установ; 11 обласних інститутів і академій післядипломної педагогічної освіти; 7 академій, 22 університетів і 15 інститутів; а також 7 коледжів, 36 закладів загальної освіти. В проведеному опитуванні взяли участь понад 440 респондентів.
За результатами лічильників сайту з матеріалами Форуму ознайомилися 13015 осіб з 17 країн світу: Великобританії, Китаю, Португалії, США, Германії, Франції, Польщі, Угорщини, Словацької республіки, Хорватії, Литви, Латвії, Молдови, Білорусії, Росії та України.
У Резолюціях, прийнятих учасниками конференцій Форуму, надані рекомендації Міністерству освіти та науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту навчання МОН України та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання МОН України, інститутам післядипломної освіти, місцевим органам управління освітою, керівникам освітніх установ щодо шляхів створення комфортних умов для всебічного гармонійного розвитку усіх суб’єктів освітньої діяльності.
У резолюціях зазначається, що у ході роботи Форуму створений єдиний інформаційно-науковий простір для обміну думками, поглядами, досвідом між вченими і практиками-професіоналами; об’єднані зусилля фахівців різних країн світу щодо вирішення проблем: нової філософії освіти, громадянського виховання; впровадження компетентнісного, гуманістичного й аксіологічного підходів у навчально-вихований процес; сучасної дидактики, реалізації інноваційних освітніх технологій; розвитку професійної компетентності керівників закладів освіти; психологічного супроводу освітньої діяльності; розвитку медіа освіти, ІТ-компетентності педагогічних працівників, тощо.
Учасники Форуму вважають плідним обмін думками та досвідом, що відбувся у ході обговорення поданих матеріалів, виражають упевненість в тому, що цілеспрямована, системна і систематична робота за всіма вказаними напрямами сприятиме досягненню стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняної освіти, відтворенню і зміцненню інтелектуального та духовного потенціалу країни.